Zpravodaj ČSPI

Zpravodaj ČSPI

 

Členům spolku je v rámci členství zdarma zasílán čtvrtletník nazvaný Zpravodaj Českého spolku přátel Izraele. Obsahuje ta nejdůležitější témata, která existence Státu Izrael přináší, ale také informace o dění ve spolku ČSPI a důležité informace pro naše členy.

Český spolek přátel Izraele zpravodaj Zpravodaj ČSPI